y fran wen - strapline FINALCroeso i Y Frân Wen, sioe cylchgrawn clywedol wedi cynhyrchu gan ddysgwyr Cymraeg. Mae pob rhifyn yn llawn dop gyda nodweddion, cyfweliadau, adolygiadau, cerddoriaeth a mwy. Dych chi’n gallu gwrando a lawrlwytho ar y tudalen o’r enw Rhifynnau. Os fyddech chi’n hoffi cyfrannu darn i Y Frân Wen, neu cyflwyno cân, edrychwch ar y tudalen Creu i gael mwy gwybodaeth. Dyn ni’n gobeithio eich bod chi’n joio’r sioeau.

Welcome to Y Frân Wen, an audio magazine show produced by Welsh learners. Each issue is packed with features, interviews, reviews, music and more. You can listen and download on the Rhifynnau page. If you would like to contribute a piece to Y Frân Wen, or submit a piece of music, have a look at the Creu page for more information. We hope you enjoy the shows.

Cysylltu â ni gyda eich barnau a syniadau chi. Dyn ni’n edrych ymlaen at glywed ohonoch chi.

Get in touch with your views and ideas. We look forward to hearing from you.

yfranwen@gmail.com

a little bird_white

Advertisements